rss
Külgazdasági ismeretek első kézből – Együttműködési megállapodást írt alá a BGF és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Külgazdasági ismeretek első kézből – Együttműködési megállapodást írt alá a BGF és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Együttműködési megállapodást írt alá 2012. március 1-jén a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Budapesti Gazdasági Főiskola. Az intézmények közötti összefogás egyik célja a közszféra szakember utánpótlásának, illetve a végzett hallgatók munkaerő-piacra lépésének elősegítése. A megállapodás eredményeként a Főiskola és a Hivatal megosztják elméleti és gyakorlati tudásbázisukat és kapcsolatrendszerüket, valamint közös oktatói-kutatói projekteket indítanak.

Kulcsinformációk

  • Együttműködési megállapodást kötött 2012. március 1-jén a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Budapesti Gazdasági Főiskola.
  • Az összefogás célja a közszféra szakember utánpótlásának, valamint a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése.
  • A megállapodás értelmében a jövőben a Hivatal több neves oktatója is bekapcsolódik majd a képzésbe.
  • A hallgatóknak lehetősége nyílik majd a Hivatalban eltölteni szakmai gyakorlatukat.

Idézetek

Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF rektora:

A BGF-en, illetve elődintézményében, a Külkereskedelmi Főiskolán nagy hagyománya van a külgazdasági, külkereskedelmi képzésnek, jelenleg is Főiskolánkon tanul és végez a legtöbb nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató. A képzés eddigi története során folyamatosan arra törekedtünk, hogy Intézményünk a munkaerő-piacon valóban hasznosítható elméleti és gyakorlati ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat. A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal megkötött együttműködési megállapodás eredményeként a jövőben a HITA több neves gyakorlati szakembere kapcsolódhat be a Főiskolán folyó oktatásba, számos kiváló hallgatónk pedig kötelező gyakorlatát a Hivatalban eltöltve szerezheti meg a szükséges szakmai ismereteket.” 

Dobos Erzsébet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke:

Kiemelt fontosságú a magyar gazdaság számára, hogy az elméleti képzés és a nemzetgazdaság gyakorlatának napi igényei megfeleljenek egymásnak. Olyan szakembereket képezzenek, akiknek tudása a gazdaság valódi igényeinek felel meg. Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának szorosabbra fűzése hasznos nemcsak a hallgatók, a Főiskola és a HITA, de az egész gazdaság számára.”

Eredeti sajtóközlemény

Külgazdasági ismeretek első kézből – Együttműködési megállapodást írt alá a BGF és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Fotók

(A képekre duplán kattintva a fotók letölthetők.)

Kapcsolódó tartalmak

A BGF honlapja

A BGF Facebook oldala

A HITA honlapja

Intézményi információ

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
Magyarország legnagyobb, mintegy 20 ezer hallgatót képező főiskolája, a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 2000. január elsejétől a három jogelőd intézmény – a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola – összevonásával alakult meg. A jogelőd intézményekben végzettek, illetve az elmúlt években BGF-es oklevelet szerzők a hazai munkaerőpiac legelismertebb, legkeresettebb szakemberei, számosan közülük a magyar társadalom és gazdaság vezető személyiségei.
A Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése az, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és egyéb felsőfokú szakképzés szintjén az ország és a kelet-közép-európai térség egyik vezető gazdasági felsőoktatási intézménye legyen.
A Budapesti Gazdasági Főiskola 2010 májusában a Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült a minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül, míg 2011 júniusában tagságot kapott az Európai Egyetemek Szövetségében (EUA), mely Európa vezető felsőoktatási szervezete.

NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL
A Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA) 2011. január 1-vel a magyar kormány azzal a céllal hozta létre, hogy a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek ösztönzése és a kétoldalú kereskedelem elősegítése mellett támogassa az EU integráció-orientált hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységének törekvéseit.
A Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó kormányszerv. Célkitűzései és tevékenysége meghatározásában széleskörű hazai és nemzetközi együttműködést folytat, elsősorban szakmai szövetségek, minisztériumok és kamarák részvételével.
A Hivatal létszáma 150 fő, élén az elnök áll, munkáját az elnökhelyettes és 6 funkcionális főosztály segíti. A Hivatal budapesti központjának munkáját hat hazai regionális kirendeltség egészíti ki, melyek helyismeretükkel és kapcsolatrendszerükkel támogatják a HITA befektetés-ösztönző és exporttámogató tevékenységét. Tevékenységének fontos eleme továbbá a külföldi külgazdasági szakdiplomata hálózat szakmai irányítása és a kis-és középvállalkozások támogatására, fejlesztésére létrejött Enterprise Europe Network felügyelete, melynek munkáját önálló osztály támogatja a Hivatalon belül.


www.hirlabor.hu

A Hírlabor a Flow Public Relations, Magyarország egyik vezető pr-ügynökségének SMR-gyűjtő site-ja. Itt találhatók azok a közlemények, melyeket az ügynökség megbízói már nem hagyományos sajtóközleményként, hanem közösségi funkciókkal gazdagított információgyűjteményként küldenek ki a sajtó munkatársai számára, megkönnyítve ezzel munkájukat. További információkat a Flow Public Relations honlapján talál, az SMR felépítéséről pedig itt olvashat. Ön is...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr