rss
A piaci elvárásokhoz illeszti PR szakirányos képzését a Budapesti Gazdasági Főiskola

A piaci elvárásokhoz illeszti PR szakirányos képzését a Budapesti Gazdasági Főiskola

PR Mentor Klubot hívott életre a Budapesti Gazdasági Főiskola. A Klub félszáz tagja szakmai tapasztalataival és gyakorlati ismereteivel fűzi szorosabbra a főiskola és a munkaerőpiac kapcsolatrendszerét a hallgatók érdekében. A PR Mentor Klub tagjai a PR-szakképzés gyakorlati oldalának erősítésével járulnak hozzá a következő PR-szakember generációk felkészültségének fejlesztéséhez.

Kulcsinformációk

 • PR Mentor Klubot hívott életre a Budapesti Gazdasági Főiskola.
 • A klubot kommunikációs szakemberek, PR-ügynökségek és szakmai érdekképviseletek közreműködésével hozza létre a Főiskola.
 • A kezdeményezés célja az oktatás és a piaci igények összehangolása, valamint a szereplők közötti rendszeres párbeszéd megteremtése.
 • A mentorok, azaz a gyakorló szakemberek és üzletemberek szakmai ismereteikkel, tapasztalataikkal, problémafelvetéseikkel és feladatmegfogalmazásaikkal segítik a Főiskolán folyó szakemberképzést.
 • A klub alakuló ülésére március 10-én került sor.

Eredeti sajtóközlemény

A piaci elvárásokhoz illeszti PR szakirányos képzését a Budapesti Gazdasági Főiskola

Fényképek

Idézetek

Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke:

Üzleti főiskolaként fontosnak tartjuk a kapcsolatot az üzleti élet vezetőivel és szereplőivel, akik a legfőbb értékelői és kritikusai is egyben képzési erőfeszítéseinknek. Éppen ezért bízom abban, hogy mostani kezdeményezésünk a jövőben tovább fejlődik, és további szakemberek csatlakoznak majd a Mentor Klubhoz, azaz képzésünk segítőihez és támogatóihoz.

Dr. Szeles Péter, a BGF docense, a PR-képzés vezető oktatója, a Magyar Public Relations Szövetség elnöke:

 • Elsősorban nem pénzt várunk és kérünk a mentorainktól, hanem a tapasztalataikat, a tudásukat és a PR-szakmában elsajátított gyakorlati ismereteiket.
 • Szükségünk van olyan élő, valós feladatokra, melyek megoldását a hallgatóink valós kihívásnak tekinthetik, illetve amelyek színvonalas teljesítése egyúttal referenciát is jelenthet a számukra. Szükségünk van továbbá valós vállalati vagy szervezeti igényekre alapozott szakdolgozati témákra, szakmai gyakorlati helyekre, és alkalomadtán olyan előadókra is, akik képesek élet közelbe hozni a szakmai problémákat, és azok megoldásait is.

Nyárády Gáborné dr., a BGF KKK Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék vezetője, a PR és szóvivői képzések vezetője:

 • Ez a szakma egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a világban, ezért Magyarországnak is egyre növekvő számban van, és lesz szüksége olyan PR-szakemberekre, akik nem csupán a legátfogóbb elméleti ismeretekkel rendelkeznek, de a gyakorlatban is magabiztosan és szakszerűen állják meg a helyüket.
 • Csak a sokrétű elméleti és gyakorlati ismeretek maradéktalan és kompromisszumok nélküli elsajátítása teheti értékes szakemberekké a hallgatóinkat. Ehhez pedig szükségünk van a PR-szakma, az üzleti élet, a civil szféra együttműködésére és támogatására.

Kapcsolódó tartalmak

A BGF honlapja

Háttérinformációk

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
Magyarország piacvezető, legnagyobb, mintegy 20 ezer hallgatót képező főiskoláját, a Budapesti Gazdasági Főiskolát (BGF) a magyar felsőoktatási integráció hozta létre, és 2000. január 1-jétől a három jogelőd intézmény – a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola – összevonásával alakult meg.
Az integrált intézmény első évtizedének mérföldkövei az alábbiakban foglalható össze:
2006 szeptemberében nyolc „Bolognai-rendszerű” alapszakon indult meg az oktatás (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató).
2008 szeptemberében indult a Főiskola első önálló (Közgazdásztanár) mesterképzése, melyet 2009 februárjában újabb két képzés (Marketing, Turizmus-menedzsment), 2009 szeptemberé-ben pedig újabb három (Nemzetközi tanulmányok, Pénzügy, Számvitel) követett.
2010. április 28-án a Budapesti Gazdasági Főiskola minőségfejlesztés terén elért eredményei-nek elismeréseképpen Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült.
2010 szeptemberétől indult el az Anglia Ruskin University és a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) együttműködési megállapodásának köszönhetően a Főiskolán a Ruskin Egyetem gaz-dálkodástudományi doktori képzése.
A 2010/2011. tanévben a Budapesti Gazdasági Főiskola 8 alapképzési szakot (négy szak ese-tében idegen (angol/francia/német) nyelven is), 6 mesterképzési szakot, 21 felsőfokú szak-képzési szakot, 48 szakirányú továbbképzést, nemzetközi együttműködésben gazdálkodástu-dományi doktori iskolát és számos felnőttképzési programot kínál leendő hallgatóinak. 

Külkereskedelmi Kar
A Külkereskedelmi Kar története 1957-ben kezdődött. Ekkor jött létre a hazai külkereskedelem számára a nyelveket beszélő, magasan kvalifikált szakembereket képző Külkereskedelmi Levelező Iskola. Az iskola 1962-ben átalakult önálló Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskolává. 1971-ben az intézmény Külkereskedelmi Főiskola elnevezéssel főiskolai rangot kapott. 1992-ben kezdődött meg nemzetközi együttműködésben az angol és francia nyelvű szakmai oktatás. Jelenleg mintegy 4000 hallgató tanul a Kar különböző típusú képzési programjain.
Jelenleg mintegy 4500 hallgató tanul a Kar különböző típusú képzési programjain.

Kommunikáció és médiatudomány szak
A képzés célja, olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a gazdaság, a média működését, intézményrendszereit, és a nyilvános szereplés valamint a kapcsolatmenedzsment korszerű elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok üzleti kommunikációjának, sajtókapcsolatainak szervezésére, közigazgatási és kulturális intézmények tájékoztatási tevékenységének koordinálására, civil szervezetek érdekképviseletére a hazai, illetve a nemzetközi térben. Hatékonyan tudnak köz-reműködni a szervezeti konfliktusok és válsághelyzetek kezelésében, felkészültek lesznek szóvivői és sajtóreferensi feladatok ellátására. Elsajátítják az infótechnológiák kezelését, pro-dukciós és médiaszereplési gyakorlatot szereznek. 

PR és szóvivői szakirány
A szakirány keretében a hallgatók elsajátíthatják a vállalatok/ intézmények nyilvánossági politikájának tervezését, a kommunikáció- és a kapcsolatmenedzsment elméletét és gyakorlatát. 

Sándorné Dr. Kriszt Éva
Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, Budapesten született. Matematikus-statisztikus, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Kutatási területe a nők életkörülményeinek statisztikai vizsgálata, illetve a kisvállalkozások helyzetének vizsgálata Magyarországon.

Nyárády Gáborné dr.
A BGF Külkereskedelmi Karának Társadalomtudományi Intézetét és Társadalmi kommunikáció és média tanszékét, valamint Társadalmi Innovációs kutatóműhelyét vezeti. Részt vett az országban elsőként, 1992-ben induló public relations képzés szakmai programjainak kidolgozásában, akkreditációjában, és az elméletigényes, de gyakorlatorientált képzés megalapozásában. 1996-tól a PR szakirányú képzések irányítója. A PR-képzés elméleti megalapozását célzóan bekapcsolódott nemzetközi felsőoktatási kutatói-oktatói hálózatokba, hazai empirikus vizsgálatokat vezet, stratégiai tanácsadóként és projekt-vezetőként részt vesz a szakma gyakorlatában is. Kutatási eredményeinek és szakmai tapasztalatainak összegzését a szakmai képzés folyamatos fejlesztését szolgáló: tankönyvekben, szakkönyvekben, tanulmányokban teszi közzé.

Dr. Szeles Péter
Közgazda, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik különböző vállalatok reklám- és public relations szakembereként. 1984-ben “Summa cum laude” minősítéssel doktorált a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
A BGF Külkereskedelmi Kar Társadalmi Kommunikáció és Média Intézeti Tanszék docense.
A Magyar Public Relations Szövetség alapító és örökös tagja, ötször újraválasztott elnöke.
Tagja az Amerikai Public Relations Szövetségnek (PRSA) és az amerikai szakmai szövetség Oktatói Akadémiájának.

Intézményi információ

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
Magyarország legnagyobb, mintegy 20 ezer hallgatót képező főiskolája, a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 2000. január elsejétől a három jogelőd intézmény – a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola – összevonásával alakult meg. A jogelőd intézményekben végzettek, illetve az elmúlt években BGF-es oklevelet szerzők a hazai munkaerőpiac legelismertebb, legkeresettebb szakemberei, számosan közülük a magyar társadalom és gazdaság vezető személyiségei.
Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése az, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és egyéb felsőfokú szakképzés szintjén az ország és a kelet-közép-európai térség egyik vezető gazdasági felsőoktatási intézménye legyen.
A Budapesti Gazdasági Főiskola 2010 májusában a Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült a minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül.


www.hirlabor.hu

A Hírlabor a Flow Public Relations, Magyarország egyik vezető pr-ügynökségének SMR-gyűjtő site-ja. Itt találhatók azok a közlemények, melyeket az ügynökség megbízói már nem hagyományos sajtóközleményként, hanem közösségi funkciókkal gazdagított információgyűjteményként küldenek ki a sajtó munkatársai számára, megkönnyítve ezzel munkájukat. További információkat a Flow Public Relations honlapján talál, az SMR felépítéséről pedig itt olvashat. Ön is...

Folytatás »

Elérhetőségeink

 • twitter
 • facebook
 • linkedin
 • youtube
 • flickr

Fotók » Flickr