rss
Kutatóegyetemi program indul a Debreceni Egyetemen

Kutatóegyetemi program indul a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem elnyerte a kutatóegyetemi címet, az elitegyetemi rangot. Az intézmény ezzel elkezdi új kutatóegyetemi programját, amihez indulásként három-milliárd forint összegű, két évre szóló uniós támogatást kapott. A kutatóegyetemi programban a Debreceni Egyetem célja, hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét.

Kulcsinformációk

 • A pályázatban a Debreceni Egyetem öt kiemelt alapkutatási témakört nevesített: molekulatudomány, benne a gyógyszerkutatással; fizikai-, számítás- és anyagtudomány; molekuláris medicina; egészség- és környezettudomány; nyelvtechnológia és bioetika.
 • Tovább erősödhet a régióban a gyógyszer- és a vegyipar, a húzóágazatként is emlegetett biotechnológia és egészségipar, valamint az informatikai- és környezetipar kutatás-fejlesztési háttere.
 • A hárommilliárd forintos támogatási összeghez a Debreceni Egyetem mintegy 150 millió Ft önrészt tesz hozzá.
  Intézményi hálózatfejlesztésre, tehetséggondozásra, technológia transzferre és az infrastruktúra hatékony kihasználtságának növelésére 134 millió forintot tervez költeni az Egyetem.

Fényképek

Dr. Fésüs László az oklevéllel

Az eredeti sajtóközlemény

Link: Kutatóegyetemi program indul a Debreceni Egyetemen

Idézetek

Dr. Fésüs László rektor

 • Arról, hogy a hárommilliárd forintos támogatás miképpen oszlik meg az öt terület és munkacsoportjai között, a Debreceni Egyetem tekintélyes akadémikusainak részvételével a pályázatban vállaltak szerint létrejött Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács dönt, nemzet-közi tanácsadók bevonásával. A tanács felügyeli a kutatóegyetemi program hosszú távú megvalósítását.
 • Az öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kapnak támogatást, akik és amelyek optimális feltételek között dolgozva képesek a kutatási területük nemzetközi élvonalában jelentős tudományos eredmények elérésére és kiemelkedő nemzetközi szintű publikációkra.
 • A kutatóegyetemi program szoros kapcsolatban működik majd az egyetem alkalmazott kutatási területeivel.

Kapcsolódó tartalmak

A DE honlapja

Dr. Fésüs László önéletrajza

Céginformációk

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem megszakítás nélküli, 472 éves múlttal ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyan-abban a városban működő felsőoktatási intézménye. 32 ezer hallgatójával és 1600 oktatójával az ország egyik legnagyobb egyeteme, amely 15 karával és 25 doktori iskolájával a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egyetemen csaknem 3000 külföldi diák tanul, közülük 2000 az angol nyelven is folyó szakokon.
Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 26 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja.
Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére.


www.hirlabor.hu

A Hírlabor a Flow Public Relations, Magyarország egyik vezető pr-ügynökségének SMR-gyűjtő site-ja. Itt találhatók azok a közlemények, melyeket az ügynökség megbízói már nem hagyományos sajtóközleményként, hanem közösségi funkciókkal gazdagított információgyűjteményként küldenek ki a sajtó munkatársai számára, megkönnyítve ezzel munkájukat. További információkat a Flow Public Relations honlapján talál, az SMR felépítéséről pedig itt olvashat. Ön is...

Folytatás »

Elérhetőségeink

 • twitter
 • facebook
 • linkedin
 • youtube
 • flickr

Fotók » Flickr